chevron-small-down discout

Գաղտնիության քաղաքականություն

1. Տերմիններ և սահմանումներ

Այս առաջարկում, եթե ենթատեքստը այլ բան չի պահանջում, հետևյալ տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստները և դրա բաղկացուցիչ մասն են.

Օնլայն սուպերմարկետ – Օնլայն Սուպերմարկետ ՍՊԸ (ՀՎՀՀ 01287937. Հայաստանի Հանրապետություն, 0036, Երևան, Բաշինջաղյան 180, բն. 11):

Օնլայն խանութ - Օնլայն սուպերմարկետ կայք՝ տեղակայված https://supermarket.am/ ինտերնետային հասցեով: Այս պայմանագրի համաձայն «Օնլայն խանութ» և «Խանութ» հասկացությունները, ինչպես նաև ինտերնետային հասցեն https://supermarket.am/ և դրա ածանցյալները համարժեք են և մեկնաբանվում են ՝ համաձայն առաջարկի ենթատեքստի:

Ապրանք - կողմերի համաձայնության օբյեկտ, առցանց խանութում ներկայացված տեսականու անունների ցուցակ:

Պատվեր - գնորդի պատշաճ կերպով կատարած հարցումը՝ առցանց խանութում ընտրված ապրանքները ձեռք բերելու և ստանալու համար:

Վեբ կայքի այցելու - անձ, ով մուտք է գործել կայք՝ https://supermarket.am/ առանց պատվեր կատարելու նպատակով:

Վաճառող - ընկերություն, որն իրավունք ունի վաճառել ապրանքները առցանց խանութում ընթացիկ պաշտոնական պայմանագրի սահմաններում և հանդիսանում է այս առաջարկի Կողմերից մեկը:

Գնորդ - ֆիզիկական անձ, ով մտադրություն ունի պատվիրել կամ գնել պատվիրվող, գնվող ապրանքը (աշխատանքը, ծառայությունը) կամ օգտագործել ապրանքը (աշխատանքի արդյունքը, ծառայությունը) Օնլայն սուպերմարկետի առցանց խանութում:

Հաճախորդ - կայքի Այցելուն կամ Գնորդը, ով այս առաջարկի երկրորդ Կողմն է:

Ապրանքի զեղչ - զեղչ, որը տրվում է հատուկ ապրանքի համար: Զեղչի գումարը նշվում է ապրանքի էջում: Ապրանքի գինը նշվում է ` հաշվի առնելով գովազդային զեղչը:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1 Սույն առաջարկը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համարվում է վաճառողի պաշտոնական առաջարկը ցանկացած ֆիզիկական անձի, ով ունի այս առաջարկով նախատեսված պայմաններով վաճառողի հետ պայմանագիր կնքելու կարողություն ու անհրաժեշտ լիազորություն, և պարունակում է համաձայնագրի բոլոր հիմնական պայմանները:

2.2 Սպառողների պաշտպանության ոլորտում հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներով:

3. Գրանցումը կայքում

3.1 Կայքի գնորդը կամ այցելուն, այսուհետ ` Հաճախորդ, կարող են գրանցվել կայքում: Supermarket.am-ում գրանցվելու կամ ցանկացած այլ եղանակով պատվեր կատարելու համար Դուք պետք է լինեք 18 տարեկանից բարձր: Դուք հավաստում եք, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո տրամադրված տվյալները ճշգրիտ և ամբողջական են: Գրանցվելուց հետո Հաճախորդի համար ստեղծվում է անձնական էջ, որտեղ պահվում են Գնորդի պատվերների պատմությունն ու կարգավիճակը, Գնորդին տրամադրված անհատական զեղչը, կոնտակտային տվյալները, առաքման հասցեն և Հաճախորդի կողմից Վաճառողին ուղղված հարցումները: Հաճախորդն իրավունք ունի գրանցվել կայքում միայն մեկ անգամ, այսինքն. կարող է ունենալ միայն մեկ անձնական էջ:

3.2 Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում գրանցման ընթացքում Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության և հստակության համար:

3.3 Հաճախորդը, գրանցվելով առցանց խանութում, ստանում է անհատական նույնականացում՝ նրան տրամադրվում է օգտվողի անուն և գաղտնաբառ: Հաճախորդի անհատական նույնականացումը թույլ է տալիս խուսափել Հաճախորդի անունից երրորդ անձանց կողմից չարտոնված գործողություններից և հնարավորություն է տալիս օգտվել լրացուցիչ ծառայություններից: Հաճախորդի կողմից մուտքի և գաղտնաբառի փոխանցումը երրորդ անձանց արգելվում է:

3.4 Հաճախորդը բացառապես պատասխանատու է բոլոր հնարավոր բացասական հետևանքների համար `օգտագործողի անունը և գաղտնաբառը երրորդ անձանց փոխանցելու դեպքում:

3.5 Գնորդը ապրանքների ցուցակում (կատալոգում) կարող է տեսնել ապրանքների գինը` անհատական զեղչով, կայքում մուտքագվելուց հետո (մուտք գործելով իր օգտվողի անունով և գաղտնաբառով):

4. Համաձայնագրի առարկան և ապրանքի գինը

4.1 Հաճախորդը այցելում է Օնլայն սուպերմարկետ կայքի էջ, օգտվում է Վաճառողի կողմից տրամադրված միջոցներից Ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և / կամ ապրանքների գնելու նպատակով` սույն Պայանագրի պայմաններով, որոնք կանոնակարգում են կայք այցելելու այս կամ այն նպատակը:

4.2 Ապրանքների գնման և վաճառքի համար կապ հաստատելիս Վաճառողը վաճառում է, իսկ Գնորդն ընդունում և վճարում է պատվիրված Ապրանքների համար ամբողջությամբ` սույն Պայմանագրիի պայմաններին համապատասպան:

4.3 Պատվիրված ապրանքների սեփականությունը Գնորդին է անցնում Ապրանքի ամբողջական արժեքը վերջինիս կողմից վճարելու պահից: Ապրանքների պատահական փչանալու կամ վնասի ռիսկը Գնորդին է փոխանցվում ապրանքը առաքելու պահից: Ապրանքի առաքումը Գնորդին հաստատվում է փաստաթղթով, որը ապացուցում է Ապրանքի ընդունումը Գնորդի կողմից Ապրանքի փաստացի փոխանցելու պահից:

4.4 Ապրանքի գինը որոշվում է Վաճառողի կողմից միակողմանի անվիճելի ձևով և նշվում են առցանց խանութի էջերում:

4.5 Ապրանքի գինը նշված է ՀՀ դրամով և ներառում է ավելացված արժեքի հարկը:

4.6 Ապրանքի վերջնական գինը որոշվում է Ապրանքի գնի զեղչի հաջորդական գործողությամբ:

5. Պայմանագրի կնքման պահը

5.1 Սույն Պայմանագրի տեքստը առաջարկ է (համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի):

5.2 Այս առաջարկի (պայմանագրի) ընդունումը՝ հատկապես Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, Supermarket.am կայքի օգտագործման համար ընդունելի է կայքում գրանցումը, վեբ կայքի գործիքների միջոցով նախագծերի ստեղծմումը, գովազդի և լրատուների բաժանորդագրվելը, հետադարձ կապի ձևաթղթերի լրացմումը, Ապրանքների համար պատվերի գրանցումը:

5.3. Ապրանքներ պատվիրելու համար Գնորդը իրականացնում է "Ինչպես ձևակերպել պատվեր" բաժնում նշված գործողություններ:

5.4. Հաճախորդի կողմից առաջարկի ընդունման հիման վրա կնքված պայմանագիրը համարվում է բաժանորդագրվելու պայմանագիր, որին Հաճախորդը բաժանորդագրվում է առանց բացառությունների և/կամ վերապահումների:

5.5 Գնորդի կողմից պատվերի ձևակերպման փաստը համարվում է անփոփոխ փաստ, ըստ որի Գնորդը ընդունում է սույն Պայմանագրի պայմանները: Գնորդը, ով ձեռք է բերում ապրանքը Վաճառողի առցանց խանութում (ով ձևակերպել է ապրանքի պատվերը) համարվում է անձ, ով գնման-վաճառքի հարաբերությունների մեջ է մտել Վաճառողի հետ սույն Պայմանագրի պայմաններով:

6. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

6.1 Վաճառողը ստանձնում է

6.1.1. Սույն Պայմանագրի կնքման պահից լիարժեք ապահովել Հաճախորդի նկատմամբ բոլոր պարտավորությունները` սույն պայմանագրի պայմաններին և գործող օրենսդրությանը համապատասխան: Վաճառողին իրավունք է վերապահվում չստանձնել պարտավորությունները սույն Պայմանագրի 9-րդ կետում նշված ֆորս մաժորային հանգամանքների դեպքում:

6.1.2 Մշակել Հաճախորդի անձնական տվյալները և ապահովել դրանց գաղտնիությունը Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.1.3 Ընդունելով այս առաջարկը (դրա ընդունումը), Հաճախորդը համաձայն է և թույլ է տալիս Վաճառողին վերամշակել իր անձնական տվյալները, ներառյալ իր ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, տան, աշխատանքի փոստային հասցեները , բջջային հեռախոսը, էլ.փոստի հասցեն, ներառյալ հավաքագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահեստավորումը, պարզաբանումը (թարմացումը, փոփոխությունը), օգտագործումը, բաշխումը (ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածք տեղափոխում և միջսահմանային փոխանցում), անձնակազմի անհատականացումը, արգելափակումը, անձնական տվյալների ոչնչացումը, ինչպես նաև այն վաճառողի գործընկերներին փոխանցելը` ծառայությունների որակի բարելավմանն ուղղված հետազոտություններ անցկացնելու, շուկայավարման ծրագրեր իրականացնելու, վիճակագրական ուսումնասիրություններ կատարելու, ինչպես նաև շուկայում ծառայություններ խթանելու միջոցով` հաղորդակցման տարբեր միջոցներ օգտագործելով Հաճախորդի հետ անմիջական կապեր հաստատելով, ներառյելով, բայց չսահմանափակելով փոստագրումը, էլ. փոստը, հեռախոսը, ֆաքսը, ինտերնետը: Հաճախորդը համաձայնում և թույլ է տալիս Վաճառողին և Վաճառողի գործընկերներին վերամշակել Հաճախորդի անձնական տվյալները ՝ օգտագործելով տվյալների բազայի կառավարման ավտոմատացված համակարգերը, ինչպես նաև այլ ծրագրային գործիքներ, որոնք հատուկ մշակված են Վաճառողի անունից: Նման համակարգերի հետ աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից սահմանված ալգորիթմի համաձայն (հավաքագրում, համակարգում, կուտակում, պահեստավորում, պարզաբանում, օգտագործում, արգելափակում, ոչնչացում): Օգտագործվող մշակման եղանակներն են (ներառելով, բայց չսահմանափակելով) փոստային ծածկագրերի կոդային բազայի ավտոմատ ստուգումը, փողոցների / բնակավայրերի անունների ուղղագրության ավտոմատ ստուգումը, Հաճախորդի հետ տվյալների պարզաբանումը փոստային կապի կամ Ինտերնետի միջոցով, տվյալների բազաների բաժանում ըստ սահմանված չափանիշների: Հաճախորդը համաձայնում է, որ անհրաժեշտության դեպքում նպատակների իրականացման համար Վաճառողի կողմից ստացված նրա անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել երրորդ անձանց, որոնց Վաճառողը կարող է վստահել Հաճախորդի անձնական տվյալների մշակումը նման անձանց հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության պահանջերը պահպանելու պայմանով և երրորդ անձանց միջոցով ապահովել անձնական տվյալների գաղտնիությունը և դրանց մշակման ընթացքում անձնական տվյալների անվտանգությունը: Հաճախորդի սահմանված տվյալները փոխանցելիս Վաճառողը նախազգուշացնում է Հաճախորդի անձնական տվյալները ստացող անձանց, որ այդ տվյալները գաղտնի են և կարող են օգտագործվել միայն այն նպատակների համար, որոնց համար նրանք հաղորդվել են, և պահանջում է, որ այդ անձինք հետևեն այս կանոնին: Հաճախորդն իրավասու է վաճառողից պահանջել ամբողջական տեղեկություններ իր անձնական տվյալների, դրանց մշակման և օգտագործման վերաբերյալ, ինչպես նաև պահանջել սխալ կամ թերի անձնական տվյալների բացառում կամ ուղղում / լրացում ՝ գրավոր հարցում ուղարկելով վաճառողի անունը փոստով հասցեով: Հաճախորդի կողմից իր անձնական տվյալների մշակման համար տրված համաձայնությունը անսահմանափակ է և կարող է դադրեցվել Հաճախորդի կողմից փոստային հասցեով վաճառողին ուղարկված գրավոր դիմումով:

6.2 Վաճառողն իրավունք ունի.

6.2.1 Փոփոխել սույն Պայմանագիրը, Ապրանքների գները և հարակից ծառայությունների սակագները, ապրանքների միակողմանիորեն վճարման եղանակներն ու ժամկետները, դրանք տեղադրելով առցանց խանութի էջերում: Բոլոր փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում հրապարակումից անմիջապես հետո և համարվում են Հաճախորդին փոխանցված հրապարակման պահից:

6.2.2. Իրականացնել հաճախորդի հետ հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրություններ: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության «Վաճառողը պարտավորվում է կանխել տեղեկատվության չարտոնված մուտքի փորձերը և / կամ այն փոխանցել այն անձանց, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն Պատվերների կատարման հետ, ժամանակին հայտնաբերել և լուծել նմանատիպ փաստերը:

6.2.3 Առանց Հաճախորդի հետ համաձայնության, փոխանցել Պայմանագիրը կատարելու իր իրավունքներն ու պարտականությունները երրորդ անձանց:

6.2.4 Հաճախորդին էլեկտրոնային փոստով ուղարկել գովազդային և տեղեկատվական բնույթի հաղորդագրություններ ` զեղչերի, առաջխաղացման, նորությունների և այլնի վերաբերյալ: Փոստային առաքումների հաճախականությունը որոշվում է Վաճառողի կողմից ինքնուրույն ՝ միակողմանիորեն:

6.3 Գնորդը պարտավորվում է

6.3.1 Պայմանագիրը կնքելուց առաջ նախապես ծանոթանալ Պայմանգրի բովանդակությանը և պայմաններին, առցանց խանութում Վաճառողի կողմից առաջարկվող ապրանքների գներին:

6.3.2 Տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, որոնք եզակիորեն ճանաչում են նրան որպես Գնորդ, և բավարար են Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքը Գնորդին հասցնելու համար:

6.3.3. Վճարել պատվիրված ապրանքի համար սույն պայմանագրի «Վճարման եղանակներ» բաժնի պայմաններին համապատսխան հղումը՝ https://supermarket.am/help_center/deliv_payment/

6.3.4 Հետևել վաճառքի կանոններին:

6.4 Հաճախորդն իրավունք ունի

6.4.1 Հրաժարվել էլ.փոստով տեղեկագրեր ստանալուց, ինչի համար Անձնական էջում անհրաժեշտ է սեղմել «Դադարեցնել բաժանորդագրությունը»:

7. Ապրանքի առաքում և վճարում

Ապրանքների առաքման և վճարման պայմանները, հղումը՝ https://supermarket.am/help_center/deliv_payment/

8. Առաջարկի չեղարկումը

Առաջարկի (Պայմաագրի) չեղարկումը կարող է իրականացվել Վաճառողի կողմից ցանկացած պահի, սակայն այն չի կարող հիմք հանդիսանալ արդեն իսկ կնքված պայմանագրերով Վաճառողի պարտականությունների հրաժարման համար:

9. Անհաղաթահարելի ուժի հանգամանքներ (ֆորս-մաժոր)

Կողմերից որևէ մեկը ազատվում է պատասխանատվությունից սույն Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները լիարժեք կամ մասնակի չկատարելու համար, եթե այդ ձախողումը տեղի է ունեցել սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո բխող ֆորս մաժորային հանգամանքներից: « Անհաղաթահարելի ուժի հանգամանքներ» նշանակում է արտառոց իրադարձություններ կամ հանգամանքներ, որոնք այդ Կողմը չէր կարող կանխատեսել կամ կանխել իր համար հասանելի միջոցներով: Նման արտառոց իրադարձությունները կամ հանգամանքները, մասնավորապես, ներառում են գործադուլներ, ջրհեղեղներ, հրդեհներ, երկրաշարժեր և այլ բնական աղետներ, պատերազմներ, ռազմական գործողություններ, Հայաստանի Հանրապետությանկամ արտաքին կառավարման մարմինների գործողություններ, ինչպես նաև ցանկացած այլ հանգամանք, որը Կողմերից որևէ մեկի ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս է: Կողմերից որևէ մեկի վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդող գործող օրենքների կամ կանոնակարգերի փոփոխությունները չեն համարվում որպես Ֆորսմաժորային հանգամանքներ, այնուամենայնիվ, եթե այդպիսի փոփոխություններ են կատարվել, որոնք թույլ չեն տալիս, որ Կողմերից որևէ մեկը կատարի սույն Համաձայնագրով նախատեսված իր պարտավորություններից որևէ մեկը, Կողմերը պարտավոր են անհապաղ որոշում կայացնել այս խնդրի վերացման ուղղությամբ աշխատանքային ընթացակարգի վերաբերյալ, որպեսզի Կողմերը շարունակեն իրականացնել սույն Համաձայնագիրը կամ դադարեցնել այն ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության:

10. Կողմերի պատասխանատվությունը

10.1 Սույն պայմանագրի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

10.2 Բոլոր տեքստային տեղեկատվական և գրաֆիկական պատկերները, ներառյալ առցանց խանութում տեղադրված լուսանկարներն ու տեսանյութերը, ունեն հեղինակային իրավունք և այս տեղեկատվության և պատկերների ապօրինի օգտագործումը հետապնդվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության:

11. Այլ պայմաններ

11.1. Սույն Պայմանագրով իրենց պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետ կապված բոլոր վեճերը, Կողմերը կփորձեն լուծել բանակցությունների ընթացքում:

11.2 Բանակցությունների ընթացքում համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական գործընթացով `Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան: