chevron-small-down discout
Ապրանքի կատալոգ
Իմ Գնումներ
0 0

Խոհանոցային գործիքներ

1-20 / 20
Կշեռք «KE-1» 1 հատ 550գ-10կգ
Կշեռք «KE-1» 1 հատ 550գ-10կգ
Թուրմ պատրաստելու ցանց «Long Jing»
Թուրմ պատրաստելու ցանց «Long Jing»
Հարիչ սուրճի «Hong Xin»
Հարիչ սուրճի «Hong Xin»
Գորգ սպասքի չսայթաքելու համար «Jiaermei»
Գորգ սպասքի չսայթաքելու համար «Jiaermei»
Ընկույզկոտրիչ «Art.3»
Ընկույզկոտրիչ «Art.3»
Թիթեղյա տարաների բացիչ «Jimtao»
Թիթեղյա տարաների բացիչ «Jimtao»
Քերիչ մետաղական
Քերիչ մետաղական
Կշեռք 1գ-7կգ
Կշեռք 1գ-7կգ
Քերիչ մետաղական «Grater»
Քերիչ մետաղական «Grater»
Կեղևահանիչ «3-ը 1-ում»
Կեղևահանիչ «3-ը 1-ում»
Ցանցերի հավաքածու թեյի թուրմի համար 3 հատ
Ցանցերի հավաքածու թեյի թուրմի համար 3 հատ
Քերիչ պլաստմասսե «Sunhai»
Քերիչ պլաստմասսե «Sunhai»
Հավաքածու քամիչների 3հատ
Հավաքածու քամիչների 3հատ
Գորգ սպասքի չսայթաքելու համար «Jiaermei»
Գորգ սպասքի չսայթաքելու համար «Jiaermei»
Քամիչ 22սմ
Քամիչ 22սմ
Հավաքածու ձեռքի հարիչների 3 հատ
Հավաքածու ձեռքի հարիչների 3 հատ
Քամիչ 22սմ
Քամիչ 22սմ
Կիտրոնի քամիչ
Կիտրոնի քամիչ
Քերիչ
Քերիչ
Բանջարեղեն կտրատելու սարք
Բանջարեղեն կտրատելու սարք